divendres, 10 de gener de 2020

Proposo un Propòsit d'Any Nou: conèixer l'acolliment i valorar-ne la possibilitat.

Des de fa un mes, tenim a casa la nostra cinquena fillola d'acollida. Anant amb el cotxet, la Cèlia i jo ens tornem a trobar molta gent al carrer que pregunta si és una altra néta o que , si ja saben que acollim, ens demanen informació sobre el tema. Tornem a veure que no hi ha prou informació sobre l'acolliment familiar, però que hi ha un interès important sobre el tema. Amb aquest article, del que demano difusió per si pot arribar a algú que es pugui plantejar aquesta possibilitat, m'agradaria ajudar a donar a conèixer què és acollir, quines classes n'hi ha i què comporta.

Com és sabut, l'acolliment d'un infant o adolescent és temporal, mentre que l'adopció és definitiva. Tant l'adopció com l'acolliment tenen, a Catalunya, i depenent de la Generalitat, un únic organisme que aborda i resol tots els temes que s'hi relacionen: l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA).

A Catalunya, l'acolliment està regulat en la Llei de drets i oportunitats de la infància i l'adolescència  Concretament, quan indica quines són les situacions de risc o desemparament dels menors (articles 98 a 124) i com l'acolliment protegeix els infants en aquestes situacions (articles 125 a 150).

Presentats la llei que regula l'acolliment i l'organisme que l'aplica i si has arribat fins aquí, ja has fet el primer pas: tenir la informació més elemental. I quin és el segon pas... si el cuquet de l'acolliment et comença a interessar?

La Cèlia i jo vam voler tenir informació personal i de primera mà. El nostre segon pas va ser telefonar a l'ICAA (al 93.483.10.00) i apuntar-nos a la pròxima sessió informativa per a les famîlies interessades. La seu de l'ICAA és a l'avinguda del Paral·lel, 52, i allà, al febrer de 2017, vam tenir el nostre primer contacte amb l'acolliment familiar.

En aquesta sessió ens van informar de tot:
  • les raons i la necessitat de l'acolliment, amb prop de 9.000 infants i adolescents tutelats per la Generalitat, dels quals només la meitat en famílies
  • els diferents tipus d'acolliment (d'urgència per a menors de 6 anys, de curta durada, de llarga durada i de caps de setmana i vacances)
  • els requisits que han de recollir les famílies acollidores.
  • els suports de la Generalitat a les famílies acollidores (prestacions econòmiques, assessorament en tot moment,...)
  • i resposta a totes les qüestions que vam plantejar les persones assistents.
Al final d'aquesta sessió informativa ens van facilitar l'enllaç a la Guia per a l'Acolliment i un full de sol.licitud d'acolliment, per omplir i lliurar si ens interessava. Uns dies després, havent-ne parlat molt a casa i amb la família, vam fer el nostre tercer pas: omplir i lliurar el nostre full d'inscripció a l'acolliment, en la modalitat d'urgència per a menors de 2 anys. Era març de 2017.

Al cap de poc, vam rebre una carta de l'ICAA en què ens agraïen molt la nostra decisió i ens informaven que s'havien de verificar els requisits necessaris per acollir: bàsicament, l'estabilitat emocional personal, l'estabilitat econòmica i l'estabilitat i conformitat familiar. Aquest procés de validació la Generalitat el delega en entitats col.laboradores. A nosaltres ens van adreçar a la Fundació Concepció Juvanteny. I a l'abril va començar el nostre quart i darrer pas: un llarg i necessari procés d'entrevistes, visites i formació per validar-nos, molt interessat i molt ben portat, que va acabar a l'octubre de 2017, vuit mesos després de la nostra primera trucada.


I, el 22 de novembre, va arribar a casa una nena de dos dies, que es va convertir en la nostra primera fillola d'acolliment!

A tu, que si has arribat fins aquí potser tens aquella inquietud, interès o curiositat que tenîem nosaltres fa tres anys, et proposo finalment que agafis el telèfon i t'apuntis a una sessió informativa, ja sigui al telèfon de l'ICAA o al telèfon d'alguna de les entitats que hi col.laboren, com ara la Fundació Concepció Juvanteny (93.218.68.64), de la que tenim una experiència magnífica en l'assessorament i seguiment dels cinc infants que hem tingut fins ara.

No et sembla un extraordinari Propòsit d'Any Nou conèixer l'acolliment familiar i valorar-ne la possibilitat?